สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  ภารเวช
 
1. นางสาวสำเนียง  เสริมทรัพย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  พัดทอง
 
1. นางสาวมนัญชยา  ลีฮวด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิตรลดา  อินทอง
 
1. นางสาวมนัญชยา  ลีฮวด
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงกานดา  ภาระเวช
2. เด็กชายณัฐกร  ดวงแก้ว
3. เด็กชายรัตนชัย  ภาระเวช
 
1. นางจิระนันท์  การิสุข
2. นางสำเนียง  เสริมทรัพย์