สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาส้มมอ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ศรีกุล
2. เด็กชายอานัส    เรืองหงษา
 
1. นายพิทักษ์   เจริญชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล    ดาราคำ
2. เด็กชายเชาวทัศน์  ปีดี
 
1. นายพิทักษ์   เจริญชัย