สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนานางวาน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สมตัว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศรีกุลวงศ์
3. เด็กหญิงศศิมา  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางพรพิมล   ศรีเมือง
2. นางสาวดวงธนพร   พันทา