สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีจันหอม
2. เด็กชายณัฐพล    จูมรี
3. เด็กชายทศพล    คุณประชา
4. เด็กชายนรินทร   อ่อนนุ่ม
5. เด็กชายพชร   ภววิจารณ์
6. เด็กชายอมรรัตน์   บุญหลำ
 
1. นายสมศรี   สิทธิชัย
2. นางสาวนงลักษณ์   สิทธิชัย