สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายชาคริต  จิตธรรม
2. เด็กชายธนพนธ์  ศรีสม
 
1. นางพิมลพรรณ  พลอาทิตย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายณทชา  คำคูณ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  พวงแก้ว
 
1. นางพิมลพรรณ  พลอาทิตย์