สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   คืนดี
2. เด็กหญิงเขมิกา  ขามก้อน
 
1. นายศิริศักดิ์   วงเวียน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายปิยพงษ์  ก่ำดำ
2. เด็กชายวรากร   เทพบัวพา
3. เด็กชายอลงกรณ์  อรอินทร์
 
1. นางสาวมลเทียร   ศรีกุลวงค์
2. นายรักชาติ   วันหลัง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรัชนีกร   ไทยทวี
2. เด็กหญิงวรรณิสา  บุญยัง
3. เด็กหญิงสุภัทศร  สมมุติศรี
 
1. นางสาวมลเทียร   ศรีกุลวงค์
2. นายรักชาติ  วันหลัง