สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านอีเติ่ง 12 7 1 20 21 5 1 3 27
2 บ้านหนองบั่ว 10 1 1 12 16 3 1 0 20
3 บ้านนาตาลเหนือ 9 12 6 27 40 16 5 3 61
4 บ้านโพนแพง 9 2 1 12 21 2 2 0 25
5 บ้านหนองผือ 6 6 4 16 25 5 3 1 33
6 บ้านบกหนองทันน้ำ 6 6 3 15 22 9 4 3 35
7 บ้านขามเปี้ย 6 5 1 12 22 4 1 2 27
8 บ้านนาหว้า 6 2 2 10 17 3 3 1 23
9 บ้านนาชุมใต้ 6 0 3 9 11 6 1 1 18
10 บ้านตากแดด 5 7 4 16 25 3 4 3 32
11 ชุมชนบ้านเจียด 5 6 1 12 16 8 5 0 29
12 บ้านบาก 5 4 2 11 17 12 1 3 30
13 ผอบ ณ นคร 1 5 1 3 9 20 6 2 2 28
14 บ้านดงตาหวัง 4 5 0 9 9 2 1 2 12
15 บ้านนาขาม 4 4 3 11 18 8 2 4 28
16 บ้านแก้งใต้ 4 2 1 7 9 3 2 1 14
17 บ้านค้อ 4 2 1 7 8 3 3 3 14
18 บ้านกองโพน 4 2 0 6 10 5 1 0 16
19 บ้านโสกชัน 4 1 1 6 9 2 0 2 11
20 บ้านโนนหินแร่ 3 4 4 11 15 4 4 1 23
21 บ้านนาตาลใต้ 3 4 1 8 16 10 3 0 29
22 บ้านโพธิ์ไทร 3 3 1 7 12 3 6 2 21
23 ตระการพืชผล 3 2 3 8 12 5 3 3 20
24 บ้านดอนเย็นใต้ 3 2 1 6 14 7 4 2 25
25 บ้านนาหว้าเหนือ 3 2 0 5 15 7 1 2 23
26 บ้านคำกลาง 3 1 2 6 15 5 4 2 24
27 บ้านนายูง 3 1 2 6 11 7 1 2 19
28 บ้านนาม่วง 3 0 2 5 6 1 2 0 9
29 บ้านทม 3 0 2 5 6 0 0 0 6
30 บ้านบึงหอม 3 0 1 4 11 5 5 1 21
31 บ้านกุศกร 3 0 1 4 11 2 0 3 13
32 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 2 4 1 7 16 6 2 3 24
33 บ้านขุมคำ 2 2 4 8 12 0 2 0 14
34 บ้านกาบิน 2 2 1 5 13 6 1 2 20
35 บ้านบ่อหิน 2 2 1 5 12 3 0 0 15
36 บ้านถ้ำแข้ 2 2 1 5 9 3 2 3 14
37 บ้านนาเมือง 2 2 1 5 7 1 0 0 8
38 ชุมชนบ้านขามป้อม 2 1 4 7 10 4 4 0 18
39 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 2 1 3 6 8 2 2 0 12
40 บ้านคำแคน 2 1 2 5 6 3 0 1 9
41 บ้านห้วยฝ้าย 2 1 2 5 6 1 2 3 9
42 บ้านแก้งอะฮวน 2 1 1 4 6 0 0 0 6
43 บ้านนานวน 2 1 1 4 5 1 1 0 7
44 บ้านนาหินโหง่นนาดง 2 1 0 3 7 0 0 0 7
45 บ้านโนนตูม 2 1 0 3 4 2 1 3 7
46 บ้านเกษม 2 0 3 5 11 2 0 1 13
47 ชุมชนบ้านสะพือ 2 0 2 4 8 1 0 2 9
48 บ้านน้ำเกลี้ยง 2 0 1 3 3 0 0 1 3
49 บ้านหนองฟานยืน 2 0 0 2 5 1 0 0 6
50 ตชด.บ้านป่งคอม 2 0 0 2 4 1 0 0 5
51 บ้านพอก 1 6 1 8 18 5 4 4 27
52 บ้านพังเคน 1 4 1 6 11 4 1 1 16
53 บ้านม่วงเฒ่า 1 3 3 7 13 4 5 1 22
54 บ้านหนองเต่า 1 3 1 5 11 6 6 1 23
55 บ้านแก้งเหนือ 1 3 1 5 7 1 1 2 9
56 บ้านดอนหมูวิทยา 1 3 0 4 6 1 1 1 8
57 บ้านโพนเมือง 1 2 4 7 21 14 7 1 42
58 บ้านคอนสาย 1 2 3 6 18 7 1 2 26
59 บ้านแก่งเค็ง 1 2 1 4 12 1 1 3 14
60 บ้านน้ำคำ 1 2 1 4 4 0 3 2 7
61 บ้านแหลไหล่ 1 2 0 3 5 2 0 0 7
62 บ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 1 1 5 7 12 11 0 2 23
63 บ้านลุมพุก 1 1 2 4 5 0 0 0 5
64 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 1 1 1 3 11 1 2 3 14
65 บ้านปากห้วยม่วง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
66 บ้านหนองนกทา 1 1 0 2 7 2 3 3 12
67 บ้านสมบูรณ์ 1 1 0 2 7 1 0 0 8
68 บ้านนาแมด 1 1 0 2 3 2 0 1 5
69 บ้านคำมณี 1 1 0 2 3 2 0 0 5
70 บ้านคำไหล 1 1 0 2 2 0 0 1 2
71 เขมราฐ 1 0 2 3 4 1 1 3 6
72 บ้านบก 1 0 2 3 4 1 0 5 5
73 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง 1 0 1 2 5 1 2 1 8
74 บ้านห้วยยาง 1 0 1 2 4 1 2 0 7
75 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 1 0 1 2 4 1 0 0 5
76 บ้านกระเตียด 1 0 1 2 3 1 1 0 5
77 บ้านสร้างโพน 1 0 1 2 3 0 0 1 3
78 บ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 1 0 0 1 5 3 1 0 9
79 บ้านนาคำวิทยา 1 0 0 1 5 1 0 2 6
80 บ้านฮี 1 0 0 1 4 5 0 1 9
81 บ้านบุ่งวิทยา 1 0 0 1 4 0 1 0 5
82 บ้านตระการ 1 0 0 1 3 1 1 1 5
83 บ้านแสนอุดม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
84 บ้านโคกน้อย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
85 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
86 บ้านโคกเลาะ 1 0 0 1 2 0 2 0 4
87 บ้านพะลอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านไทรย้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 ตชด.ทองพูนพิทยา 0 2 2 4 12 4 2 1 18
90 บ้านทรายพูล 0 2 0 2 2 0 0 0 2
91 บ้านร่องข่า 0 1 2 3 4 2 0 1 6
92 บ้านโป่งน้อย 0 1 2 3 4 0 0 0 4
93 บ้านนาส้มมอ 0 1 2 3 2 1 1 1 4
94 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 0 1 1 2 4 1 1 0 6
95 บ้านคำหาด 0 1 1 2 4 1 1 0 6
96 บ้านดอนก่อ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
97 บ้านโนนหอม 0 1 1 2 3 2 0 1 5
98 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 0 1 1 2 3 2 0 0 5
99 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 0 1 1 2 3 1 0 0 4
100 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
101 บ้านตุ 0 1 1 2 2 2 2 0 6
102 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 0 1 1 2 1 4 0 0 5
103 บ้านโนนกุง 0 1 0 1 11 3 0 1 14
104 บ้านนาชุม 0 1 0 1 4 3 4 1 11
105 บ้านเล้า 0 1 0 1 4 0 0 0 4
106 บ้านคำแม่มุ่ย 0 1 0 1 3 8 4 1 15
107 บ้านโคกก่องวังนอง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
108 บ้านลาดสมดี 0 1 0 1 3 2 1 0 6
109 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 0 1 0 1 3 1 2 0 6
110 บ้านดอนจิก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
111 บ้านนางิ้ว 0 1 0 1 3 0 0 0 3
112 เวียง(ตุอุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 4 3 0 9
113 บ้านแพง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
114 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 0 1 0 1 2 1 0 1 3
115 บ้านนาขนัน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
116 บ้านฟ้าห่วน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
117 บ้านศรีสุข 0 1 0 1 2 0 0 0 2
118 บ้านโนนสูงโนนสำราญ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
119 อนุบาลกุลวิกานต์ 0 1 0 1 1 2 0 2 3
120 หนองเต่าเพชรเจริญ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
121 บ้านแข็งขยัน 0 1 0 1 1 1 0 3 2
122 บ้านไพรสวรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
123 บ้านป่าติ้ว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านดอนงัว 0 0 4 4 8 4 6 6 18
125 บ้านนาแวง 0 0 3 3 12 5 4 0 21
126 พรเมตตาคริสเตียน 0 0 2 2 7 6 2 1 15
127 บ้านไทรงาม 0 0 2 2 4 1 5 3 10
128 บ้านนานางวาน 0 0 2 2 3 1 0 1 4
129 บ้านเสาธงใหญ่ 0 0 1 1 8 1 1 0 10
130 แอมเจริญ 0 0 1 1 5 4 3 0 12
131 เสาวนิต(บ้านวังแซ) 0 0 1 1 5 1 1 0 7
132 บ้านนาพิน 0 0 1 1 4 3 4 2 11
133 บ้านท่าหลวง 0 0 1 1 4 3 0 0 7
134 บ้านกาจับ 0 0 1 1 4 3 0 0 7
135 เกษมบ้านนาคำ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
136 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
137 บ้านหนองแดง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
138 บ้านดงบัง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
139 บ้านสงยาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
140 บ้านไชยชนะ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
141 บ้านไหล่ธาตุ 0 0 1 1 1 4 1 0 6
142 บ้านโคกจาน 0 0 1 1 1 2 0 2 3
143 สมาคมจักรยานสมัครเล่น 0 0 1 1 1 0 1 0 2
144 บ้านลาดหญ้าคา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
145 บ้านกระเดียน 0 0 0 0 8 10 3 2 21
146 บ้านตาดแต้ 0 0 0 0 6 0 2 0 8
147 บ้านนาทราย 0 0 0 0 5 1 0 0 6
148 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 0 0 0 0 5 0 1 0 6
149 บ้านโนนขุมคำ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
150 บ้านนาหว้าใต้ 0 0 0 0 4 4 0 0 8
151 บ้านด่านหม่วน 0 0 0 0 4 2 0 0 6
152 บ้านสองคอน 0 0 0 0 3 7 2 0 12
153 บ้านคำสมิง 0 0 0 0 3 5 2 3 10
154 บ้านม่วงใหญ่ 0 0 0 0 3 4 6 5 13
155 บุญจิราธร 0 0 0 0 3 4 1 0 8
156 บ้านคำข่า 0 0 0 0 3 2 0 1 5
157 บ้านกุดกลอย 0 0 0 0 3 1 1 1 5
158 บ้านดอนทับช้าง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
159 บ้านดอน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 วัดไชยมงคลวิทยาคม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
161 บ้านไหล่สูง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
162 น้ำคำพิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
163 ชุมชนบ้านโนนสวาง 0 0 0 0 2 1 3 3 6
164 บ้านนาจ่าย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
166 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 2 0 1 1 3
167 บ้านหนองลุมพุก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
168 บ้านกุดยาลวน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอบ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านนาเดื่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านพนมดี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านหนองเอาะหนองสิม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 1 3 3 0 7
174 อนุบาลพุทธเมตตา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
175 บ้านนาตาหมุด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
176 บ้านห้วยที 0 0 0 0 1 1 0 1 2
177 บ้านป่าข่า(เขมราฐ) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
178 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
179 บ้านดอนกระทอด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
180 บ้านเอ็นอ้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
181 บ้านโปร่งเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
182 บ้านไหล่ทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านโหมน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 อนุบาลแสงสุรีย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านดอนตะมุน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
187 บ้านดอนชาด 0 0 0 0 0 1 2 1 3
188 บ้านด่านฮัง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
189 ชุมชนบ้านเซเป็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านนากลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านปากแซง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านพะลาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านสารภี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านหนองหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านคันพะลาน 0 0 0 0 0 0 2 2 2
196 บ้านนาคิแลน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
197 บ้านเลาะ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
198 บ้านกะลึง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านกึ่งพุทธกาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านดอนหมู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านเขือง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
202 บ้านนาห้วยแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านตาดโตน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 บ้านแก่งหลักด่าน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 วุฒิศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 บ้านนาพะเนียงออ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 226 194 166 586 1,160 445 232 181 1,837