หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 64 40 62.5% 16 25% 5 7.81% 3 4.69% 64
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ 34 25 73.53% 5 14.71% 3 8.82% 1 2.94% 34
3 โรงเรียนบ้านตากแดด 35 25 71.43% 3 8.57% 4 11.43% 3 8.57% 35
4 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 38 22 57.89% 9 23.68% 4 10.53% 3 7.89% 38
5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 29 22 75.86% 4 13.79% 1 3.45% 2 6.9% 29
6 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 44 21 48.84% 14 32.56% 7 16.28% 1 2.33% 43
7 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 31 21 70% 5 16.67% 1 3.33% 3 10% 30
8 โรงเรียนบ้านโพนแพง 25 21 84% 2 8% 2 8% 0 0% 25
9 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 31 20 66.67% 6 20% 2 6.67% 2 6.67% 30
10 โรงเรียนบ้านนาขาม 33 18 56.25% 8 25% 2 6.25% 4 12.5% 32
11 โรงเรียนบ้านคอนสาย 30 18 64.29% 7 25% 1 3.57% 2 7.14% 28
12 โรงเรียนบ้านพอก 31 18 58.06% 5 16.13% 4 12.9% 4 12.9% 31
13 โรงเรียนบ้านบาก 33 17 51.52% 12 36.36% 1 3.03% 3 9.09% 33
14 โรงเรียนบ้านนาหว้า 24 17 70.83% 3 12.5% 3 12.5% 1 4.17% 24
15 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 30 16 55.17% 10 34.48% 3 10.34% 0 0% 29
16 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 30 16 55.17% 8 27.59% 5 17.24% 0 0% 29
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 27 16 59.26% 6 22.22% 2 7.41% 3 11.11% 27
18 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 20 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
19 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 25 15 60% 7 28% 1 4% 2 8% 25
20 โรงเรียนบ้านคำกลาง 27 15 57.69% 5 19.23% 4 15.38% 2 7.69% 26
21 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 24 15 62.5% 4 16.67% 4 16.67% 1 4.17% 24
22 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 27 14 51.85% 7 25.93% 4 14.81% 2 7.41% 27
23 โรงเรียนบ้านกาบิน 22 13 59.09% 6 27.27% 1 4.55% 2 9.09% 22
24 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 23 13 56.52% 4 17.39% 5 21.74% 1 4.35% 23
25 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 25 12 48% 11 44% 0 0% 2 8% 25
26 โรงเรียนบ้านนาแวง 21 12 57.14% 5 23.81% 4 19.05% 0 0% 21
27 โรงเรียนตระการพืชผล 23 12 52.17% 5 21.74% 3 13.04% 3 13.04% 23
28 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา 19 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
29 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 23 12 52.17% 3 13.04% 6 26.09% 2 8.7% 23
30 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
31 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 17 12 70.59% 1 5.88% 1 5.88% 3 17.65% 17
32 โรงเรียนบ้านขุมคำ 15 12 85.71% 0 0% 2 14.29% 0 0% 14
33 โรงเรียนบ้านนายูง 27 11 52.38% 7 33.33% 1 4.76% 2 9.52% 21
34 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 24 11 45.83% 6 25% 6 25% 1 4.17% 24
35 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 21 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
36 โรงเรียนบ้านบึงหอม 24 11 50% 5 22.73% 5 22.73% 1 4.55% 22
37 โรงเรียนบ้านพังเคน 20 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนบ้านโนนกุง 15 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
39 โรงเรียนบ้านกุศกร 16 11 68.75% 2 12.5% 0 0% 3 18.75% 16
40 โรงเรียนบ้านเกษม 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 17 11 64.71% 1 5.88% 2 11.76% 3 17.65% 17
42 โรงเรียนบ้านกองโพน 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
43 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 18 10 55.56% 4 22.22% 4 22.22% 0 0% 18
44 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 17 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
45 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 15 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
46 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 14 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
47 โรงเรียนบ้านโสกชัน 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
48 โรงเรียนบ้านกระเดียน 23 8 34.78% 10 43.48% 3 13.04% 2 8.7% 23
49 โรงเรียนบ้านดอนงัว 24 8 33.33% 4 16.67% 6 25% 6 25% 24
50 โรงเรียนบ้านค้อ 17 8 47.06% 3 17.65% 3 17.65% 3 17.65% 17
51 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
52 โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 12 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
53 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
54 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 16 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
55 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 15 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
56 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนบ้านนาเมือง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านคำแคน 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 15 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
62 โรงเรียนบ้านนาม่วง 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 11 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนบ้านตาดแต้ 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านทม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนแอมเจริญ 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
68 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
69 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
71 โรงเรียนบ้านนานวน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
74 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 9 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านนาทราย 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านลุมพุก 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านฮี 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
80 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านนาพิน 14 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
82 โรงเรียนบ้านนาชุม 12 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
83 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านกาจับ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านโนนตูม 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
86 โรงเรียนบ้านร่องข่า 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านไทรงาม 14 4 30.77% 1 7.69% 5 38.46% 3 23.08% 13
89 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
90 โรงเรียนเขมราฐ 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
91 โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านคำหาด 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านบก 11 4 40% 1 10% 0 0% 5 50% 10
94 โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 9 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
97 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านเล้า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 16 3 18.75% 8 50% 4 25% 1 6.25% 16
103 โรงเรียนบ้านสองคอน 15 3 25% 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 12
104 โรงเรียนบ้านคำสมิง 15 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
105 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 19 3 16.67% 4 22.22% 6 33.33% 5 27.78% 18
106 โรงเรียนบุญจิราธร 11 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
107 โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนบ้านลาดสมดี 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านคำข่า 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนบ้านนาแมด 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านโนนหอม 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านคำมณี 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
115 โรงเรียนบ้านกุดกลอย 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
116 โรงเรียนบ้านตระการ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนบ้านกระเตียด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านนานางวาน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
120 โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านดอนจิก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านสร้างโพน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านดอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านแสนอุดม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนเวียง(ตุอุปถัมภ์) 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
132 โรงเรียนบ้านตุ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
133 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
134 โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
135 โรงเรียนบ้านหนองแดง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านไหล่สูง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนน้ำคำพิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านดงบัง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านแพง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 10 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
141 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
143 โรงเรียนบ้านนาจ่าย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
147 โรงเรียนบ้านนาขนัน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านคำไหล 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านทรายพูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านพนมดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านศรีสุข 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านสงยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านไชยชนะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
162 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
163 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 8 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
164 โรงเรียนบ้านโคกจาน 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
165 โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
166 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
170 โรงเรียนบ้านห้วยที 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
172 โรงเรียนบ้านป่าข่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านดอนกระทอด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
178 โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านพะลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านโหมน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
187 โรงเรียนบ้านดอนชาด 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
188 โรงเรียนบ้านด่านฮัง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
189 โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านนากลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านปากแซง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านพะลาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านสารภี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านคันพะลาน 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
196 โรงเรียนบ้านนาคิแลน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
197 โรงเรียนบ้านเลาะ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
198 โรงเรียนบ้านกะลึง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านดอนหมู 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านเขือง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
202 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
203 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนบ้านตาดโตน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
205 โรงเรียนบ้านแก่งหลักด่าน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนวุฒิศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
207 โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
208 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วสวัตติ์ ถึงประชา 08-0452-6654Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]