หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง ป.6 6 ต.ค. 2559 09.00 -12.00 ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง ป.6 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00 ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
-
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง ป.3 6 ต.ค. 2559 09.00 -12.00 ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง ป.3 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00 ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
-
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง ม.1 6 ต.ค. 2559 09.00 -12.00 ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
-
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง ป.4 6 ต.ค. 2559 09.00 -12.00 ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง ป.4 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00 ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง ประชุม 6 ต.ค. 2559 09.00 -12.00 ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง ประชุม 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00 ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
-
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง ม.1-2 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00 ระยะเวลาการแข่งขันตามเกณฑ์ที่กำหนด
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วสวัตติ์ ถึงประชา 08-0452-6654Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]