หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ที่อยู่: 11 หมู่ 10 ถ.อุบล-ตระการ กม. 40 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 นายสรพงษ์ ปรักเจริญ   085-016-8994
2 ศาลาหนองขุหลุ หนองขุหลุ นายเพียรเลิศ วิลามาศ   0817250626
3 สพป.อบ.2 นางมลิวัลย์ พบลาภ  
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ถนน ตระการ-พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นายภูริภัทร เขียวขำ   063-0525524
5 อาคารผู้สูงวัย หนองขุหลุ หนองขุหลุ นายจิระศักดิ์ คำมูล   0819558372
6 โรงเรียนตระการพืชผล นางสมภักดิ์ สลักทอง   093-3250067
7 โรงเรียนบ้านคอนสาย นายวิรัตน์ ท้าวด่อน   089-231-2119
8 โรงเรียนบ้านดอนงัว นายพงศ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ  
9 โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง บ้านดอนทับช้าง ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล นางสาวศิริพรรณ แก้วเนตร   0876462266
10 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นายบรรพต แก่นลา   0819665316
11 โรงเรียนบ้านนาพิน นายเวียงชัย แสงทอง   085-774-7443

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วสวัตติ์ ถึงประชา 08-0452-6654Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]