ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 66/2559
วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 12:20 น.