ประกาศศูนย์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 12:19 น.