สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุบลราชธานี 30 20 14 64 77 4 1 4 82
2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 26 12 7 45 70 8 3 1 81
3 อุบลวิทยาคม 12 8 15 35 56 12 4 3 72
4 เมืองอุบล 8 7 3 18 25 5 5 7 35
5 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 7 7 2 16 29 11 3 2 43
6 บ้านผาแก้ว 5 4 2 11 17 2 2 1 21
7 บ้านปลาดุก 5 1 3 9 10 0 1 1 11
8 บ้านกุดกะเสียน 5 0 0 5 15 4 4 4 23
9 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 4 8 4 16 33 12 4 3 49
10 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 4 5 2 11 12 5 0 0 17
11 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 4 3 0 7 19 7 4 4 30
12 บ้านโพนเมืองมะทัน 4 2 3 9 12 7 3 5 22
13 บ้านนามึน 4 0 2 6 11 4 0 5 15
14 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 4 0 2 6 11 1 0 5 12
15 บ้านท่าไห(ไหทอง) 3 7 1 11 13 0 0 2 13
16 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 3 4 1 8 8 3 1 2 12
17 บ้านหนองไข่นก 3 3 0 6 11 6 2 0 19
18 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 3 2 3 8 14 5 0 1 19
19 บ้านโนนจานหนองแสง 3 2 2 7 11 1 0 0 12
20 บ้านหนองจำนัก 3 1 3 7 19 5 2 1 26
21 บ้านสร้างมิ่ง 3 1 2 6 14 4 2 5 20
22 บ้านท่าลาด 3 1 2 6 14 4 1 7 19
23 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 3 1 2 6 13 2 3 2 18
24 ประชาสามัคคี 3 1 1 5 12 3 2 5 17
25 เยาวเรศศึกษา 2 6 3 11 15 3 0 0 18
26 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 2 4 6 12 18 7 2 3 27
27 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 2 3 2 7 13 8 2 6 23
28 บ้านสว่างหนองเสือ 2 2 1 5 4 1 3 0 8
29 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 2 2 0 4 11 6 6 4 23
30 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 2 2 0 4 9 10 2 3 21
31 บ้านท่าบ่อ 2 1 1 4 10 7 0 1 17
32 บ้านคำไฮใหญ่ 2 1 1 4 8 5 2 5 15
33 บ้านนาผาย 2 1 0 3 3 2 0 2 5
34 มารีย์นิรมล 2 0 3 5 15 9 4 4 28
35 บ้านเหล่าเสือโก้ก 2 0 2 4 9 3 1 2 13
36 บ้านโนนรังใหญ่ 2 0 1 3 5 1 1 0 7
37 บ้านบัวยาง 2 0 0 2 4 2 2 2 8
38 บ้านป่าข่า 2 0 0 2 3 1 0 2 4
39 ราชประชานุเคราะห์ 32 2 0 0 2 2 0 0 0 2
40 บ้านผาสุกหนองซองแมว 1 4 1 6 9 3 2 1 14
41 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1 4 0 5 6 2 0 0 8
42 พระกุมารอุบล 1 3 1 5 11 1 2 0 14
43 บ้านดงยาง 1 3 0 4 11 9 1 5 21
44 บ้านปะอาว 1 3 0 4 7 3 4 1 14
45 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 2 4 7 21 4 1 6 26
46 บ้านหนองฮาง 1 2 3 6 15 10 4 5 29
47 ปทุมวิทยากร 1 2 2 5 16 8 7 9 31
48 บ้านแก้งซาว 1 2 1 4 12 2 0 2 14
49 บ้านอีต้อม 1 2 1 4 6 1 1 1 8
50 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1 2 0 3 10 1 2 3 13
51 บ้านด้ามพร้า 1 2 0 3 7 2 2 1 11
52 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 1 2 4 15 5 1 2 21
53 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 1 2 4 8 3 2 3 13
54 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1 1 0 2 4 2 3 0 9
55 บ้านขมิ้น 1 1 0 2 4 1 0 0 5
56 บ้านทุ่ง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
57 บ้านดอนแดง 1 0 2 3 8 2 1 1 11
58 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1 0 2 3 5 4 5 2 14
59 บ้านขามน้อย 1 0 1 2 5 5 0 4 10
60 บ้านนาขมิ้น 1 0 1 2 3 0 0 2 3
61 บ้านเป้า 1 0 1 2 2 2 1 0 5
62 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1 0 0 1 7 3 3 3 13
63 บ้านหนองช้าง 1 0 0 1 6 3 1 3 10
64 บ้านชีทวน 1 0 0 1 5 3 0 2 8
65 บ้านหนองปลาปาก 1 0 0 1 4 2 1 3 7
66 บ้านคูเดื่อ 1 0 0 1 4 2 1 0 7
67 บ้านท่าเมือง 1 0 0 1 4 1 2 4 7
68 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 1 0 0 1 3 3 3 1 9
69 บ้านหนองเค็ม 1 0 0 1 3 2 0 0 5
70 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1 0 0 1 3 0 2 2 5
71 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 2 4 1 2 7
72 ชุมชนบ้านหนองแสง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
73 บ้านนาเลิง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
74 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านนาใต้ 1 0 0 1 1 2 1 1 4
77 บ้านมะเขือ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านหัวคำ 0 3 1 4 8 7 1 1 16
79 บ้านหนองมุก 0 3 0 3 7 2 0 4 9
80 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 0 2 1 3 9 3 0 4 12
81 อนุบาลบ้านเด็ก 0 2 1 3 6 1 0 1 7
82 บ้านโนนชาติยูง 0 2 1 3 3 0 1 2 4
83 บ้านยางกะเดา 0 2 0 2 4 3 3 3 10
84 บ้านโนนโพธิ์ 0 2 0 2 3 2 2 0 7
85 บ้านข่าโคม 0 2 0 2 3 2 0 2 5
86 อาเวมารีอา 0 1 3 4 15 9 2 4 26
87 บ้านจานตะโนน 0 1 2 3 7 0 1 3 8
88 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 0 1 1 2 10 6 3 7 19
89 บ้านปากน้ำ 0 1 1 2 9 5 0 1 14
90 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 2 3 1 1 2 5
91 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 0 1 1 2 2 3 2 4 7
92 บ้านหนองตอแก้ว 0 1 1 2 0 4 0 2 4
93 บ้านโพนแพง 0 1 0 1 11 3 2 3 16
94 บ้านหนองโนหนองดูน 0 1 0 1 4 2 2 4 8
95 ยุวทูตศึกษา 2 0 1 0 1 3 2 0 1 5
96 กองบินอุบลสงเคราะห์ 0 1 0 1 3 1 0 2 4
97 บ้านเค็ง 0 1 0 1 3 0 2 0 5
98 บ้านหนองแต้ 0 1 0 1 2 3 1 0 6
99 บ้านนาดูน 0 1 0 1 2 2 0 2 4
100 บ้านขามใหญ่ 0 1 0 1 2 1 5 5 8
101 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 0 1 0 1 2 1 2 4 5
102 ประชานุเคราะห์วิทยา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
103 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
104 บ้านเหล่าคำ 0 1 0 1 1 4 0 0 5
105 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 1 1 2 1 1 4
106 บ้านวังมนเดือยไก่ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
107 บ้านดินดำคำไฮ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
108 บ้านตำแย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
109 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 4 4 11 4 1 3 16
110 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 0 0 2 2 8 3 0 1 11
111 บ้านกลางใหญ่ 0 0 2 2 8 1 0 5 9
112 บ้านท่าลาด 0 0 2 2 7 1 0 0 8
113 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 0 0 2 2 6 2 2 0 10
114 บ้านไพบูลย์ 0 0 2 2 6 0 0 2 6
115 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 0 0 2 2 5 4 4 4 13
116 บ้านนาเมือง 0 0 2 2 4 4 1 1 9
117 บ้านท่าศาลา 0 0 2 2 4 3 2 0 9
118 บ้านวังพระวังไฮ 0 0 1 1 9 4 1 1 14
119 บ้านแสงน้อย 0 0 1 1 8 1 0 1 9
120 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 6 2 0 0 8
121 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 0 0 1 1 5 2 0 4 7
122 บ้านปากห้วยวังนอง 0 0 1 1 3 5 2 5 10
123 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 0 0 1 1 3 2 0 2 5
124 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
125 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 0 1 2 4
126 บ้านดอนประทาย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
127 บ้านนาไร่ใหญ่ 0 0 1 1 2 0 2 1 4
128 บ้านหนองคูทรายมูล 0 0 1 1 1 4 1 0 6
129 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 0 0 1 1 1 1 0 3 2
130 บ้านค้อกุดลาด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 บ้านพิณโท 0 0 1 1 0 3 2 0 5
132 บ้านหนองหลัก 0 0 1 1 0 2 2 1 4
133 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 0 0 1 1 0 2 0 0 2
134 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2
135 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 0 0 0 0 9 3 2 3 14
136 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 0 0 0 0 8 10 2 2 20
137 บ้านกอก 0 0 0 0 6 0 3 5 9
138 บ้านทุ่งใต้ 0 0 0 0 5 1 1 0 7
139 บ้านรังแร้ง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
140 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 4 12 1 4 17
141 บ้านแต้ใหม่ 0 0 0 0 4 4 2 2 10
142 บ้านนาขามดอนติ้ว 0 0 0 0 4 2 1 0 7
143 บ้านยางขี้นก 0 0 0 0 4 2 1 0 7
144 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 0 0 0 0 4 1 1 0 6
145 บ้านโนนขวาวนายูง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
146 บ้านกระบูน 0 0 0 0 4 1 0 1 5
147 บ้านดูน 0 0 0 0 3 4 0 1 7
148 บ้านยางลุ่ม 0 0 0 0 3 3 0 1 6
149 ชุมชนบ้านหัวเรือ 0 0 0 0 3 1 2 2 6
150 บ้านเหล่าแดง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
151 บ้านศรีศึกษา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
152 บ้านหนองบก 0 0 0 0 3 1 0 1 4
153 บ้านเทพา 0 0 0 0 3 0 2 0 5
154 บ้านจิก 0 0 0 0 2 4 1 1 7
155 บ้านยาง 0 0 0 0 2 3 1 3 6
156 บ้านสว่างโนนสวาง 0 0 0 0 2 2 2 1 6
157 บ้านศรีบัว 0 0 0 0 2 2 2 0 6
158 บ้านโนนรัง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
159 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
160 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
161 บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 2 1 1 1 4
162 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
163 บ้านหนองเซือม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
164 บ้านดอนกลอย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 บ้านดู่น้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
166 บ้านปลาฝา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
167 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
168 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
169 บ้านโนนรังน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
170 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
171 นันตาศึกษา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
172 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
173 บ้านคำหมีหนองข่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านเตย 0 0 0 0 1 4 3 1 8
175 บ้านหนองแฝกยางเครือ 0 0 0 0 1 4 0 1 5
176 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 0 0 0 0 1 3 2 0 6
177 บ้านหนองฮีหนองแคน 0 0 0 0 1 3 1 1 5
178 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0 1 3 1 0 5
179 บ้านแสง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
180 บ้านดอนชี 0 0 0 0 1 2 1 2 4
181 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 0 0 0 0 1 2 1 1 4
182 บ้านเศรษฐี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
183 บ้านโอดนาดี 0 0 0 0 1 2 1 0 4
184 วัดไร่น้อย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
185 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
186 บ้านบุตร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
187 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
188 บ้านหนองมะทอ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
189 บ้านแต้เก่า 0 0 0 0 1 1 1 2 3
190 บ้านคำไฮน้อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
191 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
192 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
193 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
194 อนุบาลจิรายุ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
195 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
196 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
197 บ้านยางโยภาพ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
198 บ้านท่าสนามชัย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
199 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
200 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
201 บ้านนามน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านสงยางดอนไม้คูณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านเค็งนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 อุบลวิทยากร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านเอ้ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
207 บ้านทัน 0 0 0 0 0 2 1 2 3
208 บ้านยางเทิง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
209 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
210 บ้านนาไผ่ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
211 บ้านแดงหม้อ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
212 บ้านหนองเมืองน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
213 บ้านหวาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
214 บ้านหนองก่านคำไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
215 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านหนองแก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านหาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านอ้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
221 บ้านท่าค้อ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
222 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
223 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
224 บ้านกุดกั่ว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
225 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
226 บ้านบก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
228 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
229 บ้านเหล่าแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
230 เบญจธัญพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
231 บ้านก่อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
232 บ้านค้อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
233 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
234 บ้านท่าวารี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
235 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
236 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
237 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
238 บ้านแพง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
239 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 สีทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 บ้านหมากมี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 บ้านเหล่าบาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 สมเด็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 220 199 171 590 1,284 543 252 342 2,079