หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 88 77 89.53% 4 4.65% 1 1.16% 4 4.65% 86
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 87 70 85.37% 8 9.76% 3 3.66% 1 1.22% 82
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 78 56 74.67% 12 16% 4 5.33% 3 4% 75
4 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 53 33 63.46% 12 23.08% 4 7.69% 3 5.77% 52
5 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 47 29 64.44% 11 24.44% 3 6.67% 2 4.44% 45
6 โรงเรียนเมืองอุบล 43 25 59.52% 5 11.9% 5 11.9% 7 16.67% 42
7 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 33 21 65.63% 4 12.5% 1 3.13% 6 18.75% 32
8 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 36 19 55.88% 7 20.59% 4 11.76% 4 11.76% 34
9 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 32 19 70.37% 5 18.52% 2 7.41% 1 3.7% 27
10 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 30 18 60% 7 23.33% 2 6.67% 3 10% 30
11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 22 17 77.27% 2 9.09% 2 9.09% 1 4.55% 22
12 โรงเรียนปทุมวิทยากร 41 16 40% 8 20% 7 17.5% 9 22.5% 40
13 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 37 15 44.12% 10 29.41% 4 11.76% 5 14.71% 34
14 โรงเรียนมารีย์นิรมล 34 15 46.88% 9 28.13% 4 12.5% 4 12.5% 32
15 โรงเรียนอาเวมารีอา 32 15 50% 9 30% 2 6.67% 4 13.33% 30
16 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 23 15 65.22% 5 21.74% 1 4.35% 2 8.7% 23
17 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 32 15 55.56% 4 14.81% 4 14.81% 4 14.81% 27
18 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 22 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
19 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 21 14 70% 5 25% 0 0% 1 5% 20
20 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 27 14 56% 4 16% 2 8% 5 20% 25
21 โรงเรียนบ้านท่าลาด 26 14 53.85% 4 15.38% 1 3.85% 7 26.92% 26
22 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 32 13 44.83% 8 27.59% 2 6.9% 6 20.69% 29
23 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 32 13 65% 2 10% 3 15% 2 10% 20
24 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 15 13 86.67% 0 0% 0 0% 2 13.33% 15
25 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 28 12 44.44% 7 25.93% 3 11.11% 5 18.52% 27
26 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 18 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
27 โรงเรียนประชาสามัคคี 22 12 54.55% 3 13.64% 2 9.09% 5 22.73% 22
28 โรงเรียนบ้านแก้งซาว 18 12 75% 2 12.5% 0 0% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนบ้านดงยาง 26 11 42.31% 9 34.62% 1 3.85% 5 19.23% 26
30 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 33 11 40.74% 6 22.22% 6 22.22% 4 14.81% 27
31 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 19 11 57.89% 6 31.58% 2 10.53% 0 0% 19
32 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 20 11 57.89% 4 21.05% 1 5.26% 3 15.79% 19
33 โรงเรียนบ้านนามึน 20 11 55% 4 20% 0 0% 5 25% 20
34 โรงเรียนบ้านโพนแพง 19 11 57.89% 3 15.79% 2 10.53% 3 15.79% 19
35 โรงเรียนพระกุมารอุบล 14 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
36 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 17 11 64.71% 1 5.88% 0 0% 5 29.41% 17
37 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 13 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
38 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 20 10 55.56% 7 38.89% 0 0% 1 5.56% 18
39 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 26 10 38.46% 6 23.08% 3 11.54% 7 26.92% 26
40 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 16 10 62.5% 1 6.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
41 โรงเรียนบ้านปลาดุก 14 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 28 9 37.5% 10 41.67% 2 8.33% 3 12.5% 24
43 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 15 9 60% 5 33.33% 0 0% 1 6.67% 15
44 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
45 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 17 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
46 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 18 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
48 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 19 9 56.25% 3 18.75% 0 0% 4 25% 16
49 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 24 8 36.36% 10 45.45% 2 9.09% 2 9.09% 22
50 โรงเรียนบ้านหัวคำ 17 8 47.06% 7 41.18% 1 5.88% 1 5.88% 17
51 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 20 8 40% 5 25% 2 10% 5 25% 20
52 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 25 8 50% 3 18.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
53 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
54 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 15 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
55 โรงเรียนบ้านดอนแดง 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
56 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 15 8 57.14% 1 7.14% 0 0% 5 35.71% 14
57 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
58 โรงเรียนบ้านปะอาว 15 7 46.67% 3 20% 4 26.67% 1 6.67% 15
59 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 18 7 43.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 16
60 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
61 โรงเรียนบ้านหนองมุก 13 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 4 30.77% 13
62 โรงเรียนบ้านท่าลาด 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านจานตะโนน 12 7 63.64% 0 0% 1 9.09% 3 27.27% 11
64 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 13 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
65 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 12 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
66 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 11 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านอีต้อม 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านกอก 16 6 42.86% 0 0% 3 21.43% 5 35.71% 14
71 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 10 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
72 โรงเรียนบ้านขามน้อย 14 5 35.71% 5 35.71% 0 0% 4 28.57% 14
73 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 21 5 31.25% 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 16
74 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 18 5 29.41% 4 23.53% 4 23.53% 4 23.53% 17
75 โรงเรียนบ้านชีทวน 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
76 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 13 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 4 36.36% 11
77 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านรังแร้ง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 21 4 19.05% 12 57.14% 1 4.76% 4 19.05% 21
81 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
82 โรงเรียนบ้านนาเมือง 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
83 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 13 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
84 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
85 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 10 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
86 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 12 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
87 โรงเรียนบ้านบัวยาง 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
88 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 14 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
89 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านยางขี้นก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
92 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 9 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
93 โรงเรียนบ้านท่าเมือง 11 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 11
94 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านกระบูน 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนบ้านขมิ้น 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 15 3 20% 5 33.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
99 โรงเรียนบ้านดูน 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
100 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
101 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
103 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนบ้านข่าโคม 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
105 โรงเรียนบ้านนาผาย 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
106 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 10 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
110 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
111 โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
113 โรงเรียนบ้านป่าข่า 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
114 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
115 โรงเรียนบ้านหนองบก 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านทุ่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
118 โรงเรียนบ้านเค็ง 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านเทพา 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
121 โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
122 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
123 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 10 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
124 โรงเรียนบ้านจิก 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
125 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 11 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
126 โรงเรียนบ้านยาง 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
127 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
128 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 9 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
129 โรงเรียนบ้านศรีบัว 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
130 โรงเรียนบ้านเป้า 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านโนนรัง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านนาดูน 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
133 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
134 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 13 2 15.38% 1 7.69% 5 38.46% 5 38.46% 13
137 โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 9 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
138 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
139 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านหนองเซือม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
141 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านดอนประทาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านนาเลิง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านปลาฝา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
150 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
151 โรงเรียนนันตาศึกษา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านเตย 9 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
160 โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
161 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
162 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
163 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
164 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
165 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
166 โรงเรียนบ้านแสง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านดอนชี 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
168 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 9 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
169 โรงเรียนบ้านนาใต้ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
170 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
171 โรงเรียนบ้านเศรษฐี 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
172 โรงเรียนบ้านโอดนาดี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
173 โรงเรียนวัดไร่น้อย 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านบุตร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
178 โรงเรียนบ้านแต้เก่า 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
179 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
184 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
186 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
187 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
188 โรงเรียนบ้านมะเขือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
190 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านตำแย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
195 โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านนามน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนอุบลวิทยากร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 6 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
202 โรงเรียนบ้านพิณโท 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
203 โรงเรียนบ้านเอ้ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
204 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
205 โรงเรียนบ้านทัน 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
206 โรงเรียนบ้านยางเทิง 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านนาไผ่ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
211 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
212 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านหวาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
215 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านหาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านอ้น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
221 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
222 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
223 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
224 โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
225 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
226 โรงเรียนบ้านบก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
230 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 4 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
231 โรงเรียนบ้านก่อ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
232 โรงเรียนบ้านค้อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
233 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
234 โรงเรียนบ้านท่าวารี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
235 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
236 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
237 โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
238 โรงเรียนบ้านแพง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
239 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
240 โรงเรียนบ้านไผ่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
241 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
242 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
243 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
244 โรงเรียนประชาสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
245 โรงเรียนสมเด็จ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 1.ปรีชา ทาศิริ 0894255770 preechathasiri@gmail.com 2.อดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย 0815482369 esdcubon1@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]