ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสดำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขะยูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบักดอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน