ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน