ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาปรก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72.01 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62.66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61.67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60.66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาขนวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 44.67 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 41.67 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน