ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน