ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกันจด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนเขียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน