ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจะเนียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกระหวัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 7  
11 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน