ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระเบา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน