ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.50 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน