ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาราช 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกระหวัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน