ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะพุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านสดำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน