ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชำม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกระทิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกันทรอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน