ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบักดอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสลับ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระบี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านซะวาซอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน