ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 42 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 38 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 30 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 22 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 18 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 14 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 12 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน