แจ้งการแข่งขัน
การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทย์ ม.1-3 ขอแก้ไขเวลาทำการแข่งขันจากเริ่ม 13.00 เป็น 09.00 ห้องเดิม
วันพุธ ที่ 02 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:24 น.