หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 39 36 92.31% 2 5.13% 0 0% 1 2.56% 39
2 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 42 32 76.19% 8 19.05% 0 0% 2 4.76% 42
3 โรงเรียนบ้านตูม 33 28 84.85% 4 12.12% 1 3.03% 0 0% 33
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 41 27 69.23% 6 15.38% 3 7.69% 3 7.69% 39
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 38 27 71.05% 6 15.79% 2 5.26% 3 7.89% 38
6 โรงเรียนบ้านตาเอก 32 27 87.1% 2 6.45% 2 6.45% 0 0% 31
7 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 36 24 66.67% 6 16.67% 3 8.33% 3 8.33% 36
8 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 29 24 82.76% 3 10.34% 1 3.45% 1 3.45% 29
9 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 34 23 67.65% 3 8.82% 2 5.88% 6 17.65% 34
10 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 28 21 75% 4 14.29% 1 3.57% 2 7.14% 28
11 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 24 20 83.33% 2 8.33% 0 0% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 27 19 73.08% 6 23.08% 0 0% 1 3.85% 26
13 โรงเรียนบ้านขนุน 24 17 73.91% 4 17.39% 1 4.35% 1 4.35% 23
14 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 16 14 87.5% 0 0% 2 12.5% 0 0% 16
15 โรงเรียนบ้านหนองจิก 17 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
16 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
17 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
18 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 22 12 54.55% 5 22.73% 3 13.64% 2 9.09% 22
19 โรงเรียนบ้านสามเส้า 18 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 16 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 12 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 14 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 15 10 66.67% 1 6.67% 1 6.67% 3 20% 15
25 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
26 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
28 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 15 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
30 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนบ้านตระกวน 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านผือ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 17 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
36 โรงเรียนบ้านกระทิง 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านโดนอาว 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 15 8 53.33% 1 6.67% 5 33.33% 1 6.67% 15
39 โรงเรียนบ้านดาน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านพยอม 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
45 โรงเรียนบ้านกระเบา 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
51 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
55 โรงเรียนบ้านโนนสูง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
57 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
58 โรงเรียนบ้านกันทรอม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 13 6 46.15% 0 0% 3 23.08% 4 30.77% 13
61 โรงเรียนบ้านสดำ 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนบ้านจานเลียว 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านสว่าง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 13 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
69 โรงเรียนบ้านบักดอง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 11 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
71 โรงเรียนบ้านตาปรก 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
73 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านดู่ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านดอนข่า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
85 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
86 โรงเรียนบ้านกระหวัน 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนบ้านระหาร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านชำม่วง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านจะเนียว 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านเดื่อ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านสะพุง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
94 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านภูทอง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
98 โรงเรียนบ้านหนองคู 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านชำเขียน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 8 3 42.86% 0 0% 0 0% 4 57.14% 7
102 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านกระบี่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านกันจาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านจานบัว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านหนองยาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านด่าน 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
112 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
113 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
114 โรงเรียนโนนสูง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 8 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
116 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านกันจด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านขะยูง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านปุน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านเพ็ก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านนารังกา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านจองกอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านตาแท่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านโนนแก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนมหาราช 2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านนาขนวน 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
144 โรงเรียนบ้านโตนด 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
145 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านขนาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านตระกาจ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านกระเจา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
154 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
155 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
156 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
158 โรงเรียนบ้านระโยง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านตานวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านตายู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านปะทาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านสลับ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
183 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
184 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านหนองทา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านอาราง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
193 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านกราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
195 โรงเรียนบ้านขนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]