แจ้งการปิดระบบ การเปลี่ยนตัว แก้ไขชื่อนักเรียน ครู
แจ้งการปิดระบบ การเปลี่ยนตัว แก้ไขชื่อนักเรียน ครู  จะปิดระบบการแก้ไขในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 24.00 คะ
วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 11:24 น.