หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 21 52 27
2 002 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 2 2 2
3 003 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 17 28 24
4 005 โรงเรียนจะกงวิทยา 33 91 55
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 36 74 57
6 007 โรงเรียนทับทิมสยาม 06 1 3 2
7 008 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 4 8 5
8 009 โรงเรียนนิคม ๑ 6 22 13
9 010 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 18 48 30
10 011 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 3 3 3
11 013 โรงเรียนบ้านกระแมด 2 4 3
12 012 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 18 87 33
13 014 โรงเรียนบ้านกฤษณา 15 31 23
14 015 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 13 27 16
15 016 โรงเรียนบ้านกะกำ 29 85 49
16 017 โรงเรียนบ้านกะดึ 10 36 18
17 018 โรงเรียนบ้านกันจาน 21 36 27
18 019 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 5 11 8
19 021 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 25 74 47
20 020 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 4 14 7
21 022 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 9 15 11
22 023 โรงเรียนบ้านกำแมด 11 35 18
23 024 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 4 8 4
24 025 โรงเรียนบ้านกู่ 5 15 6
25 027 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 16 39 26
26 028 โรงเรียนบ้านขอนแต้ 1 3 2
27 029 โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 2 2 2
28 030 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 6 12 9
29 031 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 15 37 22
30 032 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 3 5 4
31 033 โรงเรียนบ้านขี้นาค 27 65 42
32 039 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 6 12 8
33 038 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 5 8 5
34 037 โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 0 0 0
35 040 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 5 11 9
36 041 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 11 38 21
37 042 โรงเรียนบ้านคำเผือ 4 8 5
38 043 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 4 8 6
39 050 โรงเรียนบ้านจันลม 31 54 42
40 051 โรงเรียนบ้านจำปานวง 0 0 0
41 054 โรงเรียนบ้านชำแระ 4 7 6
42 053 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 29 80 51
43 057 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 2 2 2
44 058 โรงเรียนบ้านดองดึง 12 16 12
45 059 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 14 24 17
46 060 โรงเรียนบ้านดินแดง 7 12 7
47 061 โรงเรียนบ้านดู่ 41 144 71
48 063 โรงเรียนบ้านตรอย 1 5 2
49 064 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 13 31 20
50 065 โรงเรียนบ้านตราด 7 13 10
51 066 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 24 49 34
52 067 โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 4 5 5
53 068 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 15 30 24
54 069 โรงเรียนบ้านตะเภา 11 20 17
55 070 โรงเรียนบ้านตาจวน 6 18 12
56 072 โรงเรียนบ้านตาดม 0 0 0
57 075 โรงเรียนบ้านตาสุด 39 100 63
58 077 โรงเรียนบ้านตาอุด 34 78 52
59 071 โรงเรียนบ้านตาเจา 16 37 24
60 073 โรงเรียนบ้านตาเปียง 5 10 5
61 074 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 18 47 33
62 076 โรงเรียนบ้านตาโสม 6 13 10
63 078 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 9 28 14
64 079 โรงเรียนบ้านติ้ว 12 23 19
65 080 โรงเรียนบ้านตูม 6 14 10
66 081 โรงเรียนบ้านทะลอก 14 47 21
67 083 โรงเรียนบ้านทำนบ 3 6 4
68 084 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 4 7 5
69 085 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 0 0 0
70 086 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 3 5 3
71 082 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 9 19 13
72 089 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 14 36 26
73 090 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 1 3 1
74 091 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 2 6 3
75 092 โรงเรียนบ้านนาตราว 16 36 23
76 093 โรงเรียนบ้านนาวา 6 13 11
77 098 โรงเรียนบ้านบก(ประชาสามัคคี) 0 0 0
78 101 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 13 25 18
79 102 โรงเรียนบ้านบัวบก 3 4 4
80 103 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 11 30 19
81 100 โรงเรียนบ้านบ่อ 18 38 26
82 099 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 6 12 9
83 106 โรงเรียนบ้านปราสาท 24 73 42
84 104 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 10 40 23
85 105 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 23 50 35
86 107 โรงเรียนบ้านปรือคัน 37 104 67
87 108 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 53 165 91
88 109 โรงเรียนบ้านปะอุง 11 29 16
89 111 โรงเรียนบ้านปุดเนียม 1 0 0
90 110 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 25 72 41
91 115 โรงเรียนบ้านผือ 32 66 45
92 116 โรงเรียนบ้านพนมชัย 2 2 2
93 117 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 8 15 11
94 118 โรงเรียนบ้านพราน 3 4 4
95 119 โรงเรียนบ้านพอก 2 10 5
96 120 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 13 41 22
97 121 โรงเรียนบ้านพะแวะ 1 1 1
98 127 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 15 37 19
99 129 โรงเรียนบ้านมะขาม 23 61 37
100 128 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 12 26 17
101 130 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 10 21 14
102 132 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 4 10 6
103 133 โรงเรียนบ้านระกา 10 26 16
104 138 โรงเรียนบ้านละลม 41 95 63
105 137 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 2 9 6
106 139 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 27 74 40
107 140 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 16 26 20
108 141 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 2 5 3
109 142 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 4 6 5
110 143 โรงเรียนบ้านสกุล 13 23 17
111 144 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 12 31 21
112 145 โรงเรียนบ้านสนาย 12 50 26
113 146 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 3 6 3
114 147 โรงเรียนบ้านสมอ 16 34 24
115 148 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 3 15 7
116 149 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 15 50 26
117 150 โรงเรียนบ้านสลักได 1 3 2
118 153 โรงเรียนบ้านสวาย 42 130 73
119 151 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 3 14 6
120 152 โรงเรียนบ้านสวายสนิท 8 25 17
121 156 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 2 16 5
122 154 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 1 6 3
123 155 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 38 103 59
124 157 โรงเรียนบ้านสามขา 2 2 2
125 160 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 6 4
126 158 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 34 89 49
127 159 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 36 96 59
128 163 โรงเรียนบ้านหนองกาด 9 19 14
129 164 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 7 15 11
130 165 โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 0 0 0
131 166 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 16 35 21
132 168 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 2 6 4
133 169 โรงเรียนบ้านหนองพัง 6 11 11
134 171 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 2 4 2
135 172 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 12 21 16
136 174 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 7 13 10
137 175 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 6 13 11
138 167 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 21 48 35
139 170 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 4 8 4
140 173 โรงเรียนบ้านหนองแวง 31 77 52
141 176 โรงเรียนบ้านหลัก 2 2 2
142 180 โรงเรียนบ้านหว้า 12 44 18
143 179 โรงเรียนบ้านหว้าน 4 6 5
144 181 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 16 27 19
145 177 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 27 86 50
146 178 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 8 25 16
147 184 โรงเรียนบ้านอังกุล 16 33 20
148 185 โรงเรียนบ้านอาลัย 8 11 10
149 186 โรงเรียนบ้านอาวอย 25 60 42
150 026 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 16 38 24
151 034 โรงเรียนบ้านเขวา 0 0 0
152 035 โรงเรียนบ้านเขวิก 2 2 2
153 045 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 11 35 20
154 044 โรงเรียนบ้านเค็ง 17 52 33
155 112 โรงเรียนบ้านเปียมตะลวก 6 12 6
156 134 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 13 31 18
157 135 โรงเรียนบ้านเรียม 6 11 8
158 136 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 8 16 11
159 161 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 9 20 13
160 182 โรงเรียนบ้านเหล็ก 25 50 35
161 036 โรงเรียนบ้านแขว 29 142 58
162 056 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 28 46 35
163 055 โรงเรียนบ้านแซรไปร 11 43 21
164 062 โรงเรียนบ้านแดง 2 6 4
165 087 โรงเรียนบ้านแทรง 34 69 38
166 046 โรงเรียนบ้านโคกตาล 60 131 73
167 048 โรงเรียนบ้านโคกสูง 24 86 42
168 047 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 7 11 7
169 049 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 14 24 17
170 094 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 8 13 12
171 095 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 7 15 12
172 096 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 7 18 14
173 097 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 9 15 12
174 113 โรงเรียนบ้านโป่ง(ปก) 2 4 3
175 114 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 2 2 2
176 123 โรงเรียนบ้านโพง 3 6 6
177 122 โรงเรียนบ้านโพงกอก 6 22 12
178 124 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 5 12 8
179 125 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 10 15 13
180 162 โรงเรียนบ้านโสน 25 43 34
181 052 โรงเรียนบ้านใจดี 29 51 36
182 183 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 4 8 6
183 088 โรงเรียนบ้านไทร 20 33 28
184 126 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 39 126 65
185 131 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 3 7 5
186 189 โรงเรียนบ้านไฮ 4 7 6
187 187 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 0 0 0
188 188 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 11 42 20
189 191 โรงเรียนวนาสวรรค์ 15 25 20
190 193 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 28 54 37
191 192 โรงเรียนวัดเขียน 2 8 4
192 194 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 0 0 0
193 195 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 30 60 43
194 196 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 9 38 19
195 197 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 28 76 48
196 198 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 6 8 7
197 199 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 17 40 26
198 201 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 18 47 28
199 202 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 52 187 83
200 200 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 29 109 62
201 004 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 22 51 34
202 190 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 6 14 10
รวม 2580 6516 4004
10520

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]