หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 53 36 72% 8 16% 4 8% 2 4% 50
2 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 52 33 67.35% 9 18.37% 2 4.08% 5 10.2% 49
3 โรงเรียนบ้านสวาย 42 24 63.16% 8 21.05% 3 7.89% 3 7.89% 38
4 โรงเรียนบ้านปรือคัน 37 24 66.67% 6 16.67% 5 13.89% 1 2.78% 36
5 โรงเรียนบ้านตาสุด 39 23 58.97% 7 17.95% 4 10.26% 5 12.82% 39
6 โรงเรียนจะกงวิทยา 33 23 71.88% 3 9.38% 1 3.13% 5 15.63% 32
7 โรงเรียนบ้านโคกตาล 60 20 41.67% 11 22.92% 5 10.42% 12 25% 48
8 โรงเรียนบ้านดู่ 41 19 47.5% 15 37.5% 3 7.5% 3 7.5% 40
9 โรงเรียนบ้านแขว 29 18 69.23% 5 19.23% 3 11.54% 0 0% 26
10 โรงเรียนบ้านแทรง 34 18 64.29% 4 14.29% 4 14.29% 2 7.14% 28
11 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 29 17 60.71% 8 28.57% 2 7.14% 1 3.57% 28
12 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 28 16 61.54% 5 19.23% 2 7.69% 3 11.54% 26
13 โรงเรียนบ้านมะขาม 23 16 69.57% 5 21.74% 1 4.35% 1 4.35% 23
14 โรงเรียนบ้านปราสาท 24 16 66.67% 4 16.67% 3 12.5% 1 4.17% 24
15 โรงเรียนบ้านอาวอย 25 16 64% 3 12% 3 12% 3 12% 25
16 โรงเรียนบ้านตาอุด 34 15 48.39% 8 25.81% 4 12.9% 4 12.9% 31
17 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 23 15 75% 1 5% 2 10% 2 10% 20
18 โรงเรียนบ้านบ่อ 18 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
19 โรงเรียนบ้านละลม 41 13 33.33% 15 38.46% 5 12.82% 6 15.38% 39
20 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 39 13 39.39% 10 30.3% 3 9.09% 7 21.21% 33
21 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 25 13 54.17% 7 29.17% 3 12.5% 1 4.17% 24
22 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 27 13 50% 6 23.08% 4 15.38% 3 11.54% 26
23 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 25 13 68.42% 5 26.32% 0 0% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนบ้านเหล็ก 25 13 54.17% 4 16.67% 4 16.67% 3 12.5% 24
25 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 38 12 34.29% 17 48.57% 2 5.71% 4 11.43% 35
26 โรงเรียนบ้านสมอ 16 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
27 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 36 11 40.74% 8 29.63% 7 25.93% 1 3.7% 27
28 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 28 11 42.31% 8 30.77% 3 11.54% 4 15.38% 26
29 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 30 11 45.83% 6 25% 2 8.33% 5 20.83% 24
30 โรงเรียนบ้านใจดี 29 11 52.38% 6 28.57% 1 4.76% 3 14.29% 21
31 โรงเรียนบ้านโสน 25 11 50% 4 18.18% 4 18.18% 3 13.64% 22
32 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 18 11 61.11% 3 16.67% 1 5.56% 3 16.67% 18
33 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 29 10 38.46% 10 38.46% 4 15.38% 2 7.69% 26
34 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 27 10 45.45% 8 36.36% 1 4.55% 3 13.64% 22
35 โรงเรียนบ้านกะกำ 29 10 38.46% 6 23.08% 5 19.23% 5 19.23% 26
36 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 21 10 47.62% 5 23.81% 2 9.52% 4 19.05% 21
37 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 34 10 47.62% 4 19.05% 3 14.29% 4 19.05% 21
38 โรงเรียนบ้านไทร 20 10 52.63% 4 21.05% 2 10.53% 3 15.79% 19
39 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 22 10 50% 3 15% 1 5% 6 30% 20
40 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 16 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
41 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 17 10 62.5% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
42 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านสกุล 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
44 โรงเรียนบ้านโคกสูง 24 9 39.13% 7 30.43% 1 4.35% 6 26.09% 23
45 โรงเรียนบ้านขี้นาค 27 9 45% 3 15% 5 25% 3 15% 20
46 โรงเรียนบ้านผือ 32 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 3 16.67% 18
47 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 16 8 50% 7 43.75% 1 6.25% 0 0% 16
49 โรงเรียนบ้านตาเจา 16 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
50 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 18 8 50% 4 25% 0 0% 4 25% 16
51 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 13 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 15 8 57.14% 1 7.14% 3 21.43% 2 14.29% 14
53 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 11 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
55 โรงเรียนบ้านเค็ง 17 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
56 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 14 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
57 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 17 7 41.18% 3 17.65% 6 35.29% 1 5.88% 17
58 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 18 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
59 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านทะลอก 14 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 1 7.69% 13
61 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 21 6 31.58% 8 42.11% 4 21.05% 1 5.26% 19
63 โรงเรียนบ้านหว้า 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
64 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 18 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
65 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 13 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
66 โรงเรียนบ้านดองดึง 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนบ้านกันจาน 21 6 37.5% 2 12.5% 7 43.75% 1 6.25% 16
69 โรงเรียนบ้านสนาย 12 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
70 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 12 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
71 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 12 6 50% 2 16.67% 0 0% 4 33.33% 12
72 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนบ้านโพงกอก 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 28 5 19.23% 15 57.69% 3 11.54% 3 11.54% 26
75 โรงเรียนบ้านหนองแวง 31 5 17.86% 10 35.71% 8 28.57% 5 17.86% 28
76 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 13 5 38.46% 7 53.85% 0 0% 1 7.69% 13
77 โรงเรียนวนาสวรรค์ 15 5 33.33% 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 15
78 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 11 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
79 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
80 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 15 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
81 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 16 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 5 33.33% 15
82 โรงเรียนบ้านอังกุล 16 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 5 33.33% 15
83 โรงเรียนบ้านระกา 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนบ้านหนองกาด 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
85 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
87 โรงเรียนบ้านกะดึ 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
88 โรงเรียนบ้านตะเภา 11 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
89 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านจันลม 31 4 18.18% 10 45.45% 3 13.64% 5 22.73% 22
91 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 24 4 21.05% 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 19
92 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 14 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 2 14.29% 14
93 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 14 4 28.57% 7 50% 0 0% 3 21.43% 14
94 โรงเรียนบ้านนาตราว 16 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
95 โรงเรียนบ้านกำแมด 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
96 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
97 โรงเรียนบ้านติ้ว 12 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
98 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
99 โรงเรียนบ้านอาลัย 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
100 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านเรียม 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 16 3 21.43% 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 14
107 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 16 3 20% 6 40% 3 20% 3 20% 15
108 โรงเรียนบ้านกฤษณา 15 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 13
109 โรงเรียนบ้านแซรไปร 11 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
110 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
111 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
112 โรงเรียนบ้านดินแดง 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
113 โรงเรียนนิคม ๑ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านนาวา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
115 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 10 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
116 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
117 โรงเรียนบ้านตูม 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 36 2 8% 13 52% 6 24% 4 16% 25
121 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 15 2 13.33% 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 15
122 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
123 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านตาโสม 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านปะอุง 11 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
126 โรงเรียนบ้านเปียมตะลวก 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
127 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
128 โรงเรียนบ้านตาจวน 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านคำเผือ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 8 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
132 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านกู่ 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 7 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
137 โรงเรียนบ้านโพง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
139 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหลัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 15 1 7.14% 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 14
144 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
145 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 10 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
146 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
147 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 9 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
148 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
149 โรงเรียนบ้านชำแระ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านไฮ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
151 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
153 โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
154 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านสามขา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านเขวิก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
160 โรงเรียนบ้านพราน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนวัดเขียน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านโป่ง(ปก) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านขอนแต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านตรอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านสลักได 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านตราด 7 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
169 โรงเรียนบ้านสวายสนิท 8 0 0% 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 8
170 โรงเรียนบ้านหนองพัง 6 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
171 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านหว้าน 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
180 โรงเรียนบ้านบัวบก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
181 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านกระแมด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านพอก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านทำนบ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
186 โรงเรียนทับทิมสยาม 06 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านตาเปียง 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
188 โรงเรียนบ้านพนมชัย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านแดง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
190 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านพะแวะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
193 โรงเรียนบ้านปุดเนียม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]