ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะฟัก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปือยขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.16 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.16 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75.10 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน