ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพงพรต สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 64.80 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 63.20 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน