ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 081
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน