ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคูสระ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน