ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน