ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขวาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 11  
15 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน