ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 61 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
19 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน