ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน