ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสระภู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านพงพรต สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน