ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน