ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน