ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคูสระ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านโคก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน