ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน