ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน