ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
12 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน