การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ขอเชิญประธานและเลขานุการศูนย์สาระฯประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ในวันที่ 21 กันยายน  2559  ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (รายละเอียดแจ้งในวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ e-Office)
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 20:53 น.