สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 22 12 6 40 65 8 5 3 78
2 บ้านตาโกน 14 5 8 27 51 13 5 3 69
3 อนุบาลห้วยทับทัน 12 7 1 20 43 6 7 2 56
4 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 12 1 0 13 17 1 1 1 19
5 บ้านหนองหัวหมู 11 5 11 27 40 8 0 0 48
6 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 9 5 4 18 45 7 5 2 57
7 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 8 10 4 22 40 14 5 1 59
8 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 8 5 5 18 31 3 2 0 36
9 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 7 10 2 19 44 12 4 5 60
10 อนุบาลราษีไศล 7 7 5 19 44 10 5 1 59
11 เมืองคง(คงคาวิทยา) 7 4 4 15 32 5 6 0 43
12 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 7 2 2 11 28 6 5 2 39
13 บ้านยาง 7 2 2 11 16 2 2 1 20
14 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 6 6 1 13 40 9 11 4 60
15 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 5 6 2 13 49 12 6 2 67
16 บ้านกระเดาอุ่มแสง 5 4 2 11 40 15 10 4 65
17 บ้านหนองแคน 5 4 2 11 35 13 8 3 56
18 บ้านพงสิม 5 1 1 7 13 4 4 0 21
19 บ้านม่วง 4 6 1 11 28 7 5 3 40
20 บ้านหนองห้าง 4 5 6 15 25 5 3 4 33
21 บ้านค้อโนนเพ็ก 4 4 2 10 26 13 5 1 44
22 บ้านผือ 4 1 2 7 18 5 4 1 27
23 บ้านจิก 4 0 0 4 12 1 5 1 18
24 บ้านฟ้าผ่า 3 8 3 14 26 4 1 0 31
25 บ้านค้อกำแพง 3 4 5 12 26 2 0 0 28
26 อนุบาลบึงบูรพ์ 3 2 1 6 29 11 6 3 46
27 บ้านปะหละ 3 1 2 6 13 2 7 1 22
28 บ้านนาทุ่ง 2 5 5 12 28 4 4 3 36
29 บ้านโทะ 2 5 3 10 27 4 7 3 38
30 บ้านหนองหงอก 2 5 0 7 21 2 5 3 28
31 ชุมชนบ้านหนองคู 2 4 2 8 28 9 5 3 42
32 บ้านโปร่งสามัคคี 2 4 1 7 25 8 3 1 36
33 บ้านสร้างเรือ 2 4 1 7 17 5 1 0 23
34 บ้านพะวร 2 3 3 8 37 10 11 2 58
35 บ้านแข้ 2 2 4 8 26 10 2 2 38
36 บ้านแสงเมืองแคน 2 2 0 4 14 7 3 1 24
37 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 2 1 0 3 19 10 4 3 33
38 บ้านนาโนน 2 1 0 3 16 3 5 1 24
39 บ้านยางเอือด 2 1 0 3 13 9 7 5 29
40 บ้านโกทา 2 1 0 3 13 4 2 0 19
41 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 2 1 0 3 10 6 2 4 18
42 บ้านน้ำอ้อมน้อย 2 0 2 4 15 2 1 2 18
43 บ้านขนวนสีแก้ว 2 0 1 3 18 6 7 0 31
44 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 11 3 6 2 20
45 บ้านโต่งโต้น 2 0 0 2 7 3 7 1 17
46 บ้านมะฟัก 2 0 0 2 5 2 1 1 8
47 สระกำแพงวิทยาคม 1 5 0 6 20 2 5 3 27
48 บ้านตาทอง 1 4 1 6 18 7 5 3 30
49 เคียวนำ 1 2 5 8 19 12 5 1 36
50 บ้านโนนสูง 1 2 4 7 25 10 9 3 44
51 บ้านกระเต็ล 1 2 3 6 11 0 2 1 13
52 บ้านคูสระ 1 2 2 5 18 8 5 0 31
53 บ้านแต้มะหลี่ 1 2 2 5 12 2 5 1 19
54 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1 2 1 4 19 16 8 3 43
55 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1 2 1 4 12 4 3 1 19
56 บ้านโซงเลง 1 2 0 3 15 4 5 2 24
57 บ้านพอกหนองแข้ 1 2 0 3 7 3 2 1 12
58 บ้านอ้อมแก้ว 1 1 3 5 25 8 3 3 36
59 บ้านด่านนอกดง 1 1 3 5 23 4 5 4 32
60 บ้านกล้วยกว้าง 1 1 1 3 8 2 3 1 13
61 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1 1 0 2 9 10 7 2 26
62 บ้านสระภู 1 1 0 2 3 4 2 0 9
63 บ้านเมี่ยงแคนดวน 1 0 3 4 10 10 8 0 28
64 บ้านเมืองน้อย 1 0 2 3 21 4 3 0 28
65 บ้านโคก 1 0 1 2 15 1 3 1 19
66 บ้านฮ่องข่า 1 0 0 1 17 7 8 3 32
67 บ้านเมืองหลวง 1 0 0 1 13 3 7 0 23
68 อนุบาลจอมจิต 1 0 0 1 11 8 2 0 21
69 บ้านสามขา 1 0 0 1 8 4 5 2 17
70 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1 0 0 1 7 6 1 1 14
71 บ้านหนองกก 1 0 0 1 6 4 2 0 12
72 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 1 0 0 1 6 0 2 1 8
73 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 1 0 0 1 5 3 0 0 8
74 บ้านหนองสะมอน 0 3 0 3 20 3 2 2 25
75 บ้านเมืองจันทร์ 0 2 4 6 19 2 3 2 24
76 บ้านบุยาว 0 2 2 4 23 15 8 3 46
77 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 0 2 0 2 10 2 3 0 15
78 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 0 2 0 2 8 2 3 2 13
79 บ้านขะยุง 0 2 0 2 7 4 1 1 12
80 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 0 1 2 3 20 5 2 0 27
81 บ้านตลาดหนองเรือ 0 1 1 2 13 3 4 0 20
82 อุทุมพรวิทยา 0 1 1 2 12 5 6 1 23
83 บ้านพลับฝางผักหม 0 1 1 2 9 7 4 1 20
84 บ้านไพรพะยอม 0 1 1 2 8 1 1 0 10
85 บ้านเขวา 0 1 1 2 7 1 1 0 9
86 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 0 1 0 1 17 9 0 0 26
87 ธรรมรังษีวิทยา 0 1 0 1 11 3 2 4 16
88 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 0 1 0 1 10 6 1 0 17
89 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0 1 0 1 9 2 2 2 13
90 บ้านคลีกลิ้ง 0 1 0 1 8 3 3 0 14
91 บ้านบึงหมอก 0 1 0 1 8 1 0 3 9
92 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 0 1 0 1 7 3 1 1 11
93 บ้านปะโด๊ะ 0 1 0 1 6 4 0 0 10
94 บ้านบอนใหญ่ 0 1 0 1 5 5 4 0 14
95 บ้านจาน 0 1 0 1 5 4 5 2 14
96 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 0 1 0 1 5 1 0 0 6
97 บ้านขวาว 0 1 0 1 3 2 2 1 7
98 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 0 1 0 1 2 2 1 2 5
99 บ้านตัง 0 0 4 4 17 9 9 2 35
100 บ้านหนองเหล็ก 0 0 4 4 7 3 2 1 12
101 บ้านอีสร้อย 0 0 2 2 18 10 4 1 32
102 บ้านไผ่ 0 0 2 2 12 8 6 2 26
103 บ้านเปือยขาม 0 0 2 2 3 0 3 2 6
104 บ้านเสียว 0 0 1 1 15 3 4 4 22
105 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 0 0 1 1 13 5 4 0 22
106 บ้านโจดม่วง 0 0 1 1 11 11 6 3 28
107 บ้านดอนไม้งาม 0 0 1 1 11 5 3 1 19
108 บ้านจังเอิน 0 0 1 1 10 3 2 0 15
109 บ้านกุงขาม 0 0 1 1 9 8 2 0 19
110 บ้านปะอาว 0 0 1 1 9 3 0 0 12
111 บ้านหนองปลาคูณ 0 0 1 1 9 2 3 0 14
112 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 0 0 1 1 8 6 6 1 20
113 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 7 3 1 3 11
114 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 5 2 2 1 9
115 บ้านแขมโพนทอง 0 0 1 1 4 2 3 0 9
116 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 0 0 1 1 2 0 1 0 3
117 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 0 1 1 1 2 2 1 5
118 บ้านสร้างปี่ 0 0 0 0 18 4 4 0 26
119 บ้านพงพรต 0 0 0 0 14 2 3 1 19
120 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 13 5 6 1 24
121 บ้านกอย 0 0 0 0 12 4 8 1 24
122 บ้านห้วย 0 0 0 0 10 2 5 3 17
123 บ้านจานแสนไชย 0 0 0 0 9 1 4 0 14
124 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 9 1 3 1 13
125 อนุบาลศิลาลาด 0 0 0 0 8 3 5 1 16
126 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 0 0 0 0 8 3 3 1 14
127 บ้านดงแดง 0 0 0 0 7 4 4 1 15
128 บ้านปราสาท 0 0 0 0 7 3 4 1 14
129 บ้านทุ่ม 0 0 0 0 7 3 2 1 12
130 บ้านสะเดา 0 0 0 0 7 3 2 0 12
131 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 0 0 0 0 7 3 1 0 11
132 บ้านท่าบ่อ 0 0 0 0 7 2 2 0 11
133 บ้านโคกหล่าม 0 0 0 0 6 6 3 1 15
134 บ้านหนองสำโรงน้อย 0 0 0 0 6 5 3 1 14
135 บ้านโก 0 0 0 0 6 5 2 1 13
136 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 0 0 0 0 6 4 3 0 13
137 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 0 0 0 0 6 3 5 0 14
138 บ้านครั่ง 0 0 0 0 6 3 4 2 13
139 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 6 3 3 0 12
140 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 6 1 3 1 10
141 บ้านมะยาง 0 0 0 0 6 1 0 0 7
142 บ้านนานวนหนองแคน 0 0 0 0 5 5 3 1 13
143 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 5 4 5 2 14
144 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 5 3 0 0 8
145 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 5 2 6 1 13
146 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 0 0 0 0 5 2 3 1 10
147 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 0 0 0 0 5 2 2 0 9
148 บ้านดงเค็งตู้ 0 0 0 0 5 1 1 1 7
149 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 5 0 2 4 7
150 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 0 0 0 5 0 0 0 5
151 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 0 0 0 0 4 5 2 1 11
152 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 4 4 4 1 12
153 บ้านหอย 0 0 0 0 4 3 1 1 8
154 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 4 2 3 0 9
155 บ้านโคกเมืองจันทร์ 0 0 0 0 4 2 2 0 8
156 บ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 2 1 2 7
157 บ้านหนองม้า 0 0 0 0 4 2 1 1 7
158 บ้านหว้า 0 0 0 0 4 2 1 1 7
159 บ้านโนนตุ่น 0 0 0 0 4 1 1 1 6
160 บ้านหนองอาคูณ 0 0 0 0 4 0 1 1 5
161 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 0 0 0 0 4 0 0 1 4
162 บ้านอะลาง 0 0 0 0 3 4 1 0 8
163 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 0 0 0 0 3 3 3 1 9
164 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 3 2 2 1 7
165 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 0 0 0 0 3 1 3 3 7
166 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
167 เกศเกล้าวิทยา 0 0 0 0 3 0 2 0 5
168 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 2 5 3 0 10
169 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 2 5 2 2 9
170 บ้านหลักด่านหนองจอก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
171 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
172 การกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0 0 2 0 5 1 7
173 บ้านกระสังข์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
174 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 1 2 3 0 6
175 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
176 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านหมากยาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
178 บ้านโนนแดงโนนม่วง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
179 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
180 บ้านกงพาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านเชือก 0 0 0 0 0 4 1 2 5
183 บ้านกุง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
184 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 0 0 3 3 3
185 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
186 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
187 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
188 บ้านโดด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 254 230 179 663 2,336 781 608 226 3,725