หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 83 65 80.25% 8 9.88% 5 6.17% 3 3.7% 81
2 โรงเรียนบ้านตาโกน 78 51 70.83% 13 18.06% 5 6.94% 3 4.17% 72
3 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 71 49 71.01% 12 17.39% 6 8.7% 2 2.9% 69
4 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 62 45 76.27% 7 11.86% 5 8.47% 2 3.39% 59
5 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 79 44 67.69% 12 18.46% 4 6.15% 5 7.69% 65
6 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 64 44 73.33% 10 16.67% 5 8.33% 1 1.67% 60
7 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 61 43 74.14% 6 10.34% 7 12.07% 2 3.45% 58
8 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 73 40 57.97% 15 21.74% 10 14.49% 4 5.8% 69
9 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 60 40 66.67% 14 23.33% 5 8.33% 1 1.67% 60
10 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 71 40 62.5% 9 14.06% 11 17.19% 4 6.25% 64
11 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 57 40 83.33% 8 16.67% 0 0% 0 0% 48
12 โรงเรียนบ้านพะวร 70 37 61.67% 10 16.67% 11 18.33% 2 3.33% 60
13 โรงเรียนบ้านหนองแคน 64 35 59.32% 13 22.03% 8 13.56% 3 5.08% 59
14 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 51 32 74.42% 5 11.63% 6 13.95% 0 0% 43
15 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 37 31 86.11% 3 8.33% 2 5.56% 0 0% 36
16 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 54 29 59.18% 11 22.45% 6 12.24% 3 6.12% 49
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 46 28 62.22% 9 20% 5 11.11% 3 6.67% 45
18 โรงเรียนบ้านม่วง 47 28 65.12% 7 16.28% 5 11.63% 3 6.98% 43
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 44 28 68.29% 6 14.63% 5 12.2% 2 4.88% 41
20 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 39 28 71.79% 4 10.26% 4 10.26% 3 7.69% 39
21 โรงเรียนบ้านโทะ 52 27 65.85% 4 9.76% 7 17.07% 3 7.32% 41
22 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 53 26 57.78% 13 28.89% 5 11.11% 1 2.22% 45
23 โรงเรียนบ้านแข้ 41 26 65% 10 25% 2 5% 2 5% 40
24 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 33 26 83.87% 4 12.9% 1 3.23% 0 0% 31
25 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 31 26 92.86% 2 7.14% 0 0% 0 0% 28
26 โรงเรียนบ้านโนนสูง 60 25 53.19% 10 21.28% 9 19.15% 3 6.38% 47
27 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 43 25 64.1% 8 20.51% 3 7.69% 3 7.69% 39
28 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 42 25 67.57% 8 21.62% 3 8.11% 1 2.7% 37
29 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 39 25 67.57% 5 13.51% 3 8.11% 4 10.81% 37
30 โรงเรียนบ้านบุยาว 52 23 46.94% 15 30.61% 8 16.33% 3 6.12% 49
31 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 41 23 63.89% 4 11.11% 5 13.89% 4 11.11% 36
32 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 28 21 75% 4 14.29% 3 10.71% 0 0% 28
33 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 34 21 67.74% 2 6.45% 5 16.13% 3 9.68% 31
34 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 33 20 74.07% 5 18.52% 2 7.41% 0 0% 27
35 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 29 20 74.07% 3 11.11% 2 7.41% 2 7.41% 27
36 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 31 20 66.67% 2 6.67% 5 16.67% 3 10% 30
37 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 57 19 41.3% 16 34.78% 8 17.39% 3 6.52% 46
38 โรงเรียนเคียวนำ 38 19 51.35% 12 32.43% 5 13.51% 1 2.7% 37
39 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 39 19 52.78% 10 27.78% 4 11.11% 3 8.33% 36
40 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 27 19 73.08% 2 7.69% 3 11.54% 2 7.69% 26
41 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 40 18 54.55% 10 30.3% 4 12.12% 1 3.03% 33
42 โรงเรียนบ้านคูสระ 34 18 58.06% 8 25.81% 5 16.13% 0 0% 31
43 โรงเรียนบ้านตาทอง 35 18 54.55% 7 21.21% 5 15.15% 3 9.09% 33
44 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 37 18 58.06% 6 19.35% 7 22.58% 0 0% 31
45 โรงเรียนบ้านผือ 32 18 64.29% 5 17.86% 4 14.29% 1 3.57% 28
46 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 27 18 69.23% 4 15.38% 4 15.38% 0 0% 26
47 โรงเรียนบ้านตัง 40 17 45.95% 9 24.32% 9 24.32% 2 5.41% 37
48 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 28 17 65.38% 9 34.62% 0 0% 0 0% 26
49 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 40 17 48.57% 7 20% 8 22.86% 3 8.57% 35
50 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 23 17 73.91% 5 21.74% 1 4.35% 0 0% 23
51 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 21 17 85% 1 5% 1 5% 1 5% 20
52 โรงเรียนบ้านนาโนน 34 16 64% 3 12% 5 20% 1 4% 25
53 โรงเรียนบ้านยาง 22 16 76.19% 2 9.52% 2 9.52% 1 4.76% 21
54 โรงเรียนบ้านโซงเลง 30 15 57.69% 4 15.38% 5 19.23% 2 7.69% 26
55 โรงเรียนบ้านเสียว 55 15 57.69% 3 11.54% 4 15.38% 4 15.38% 26
56 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 21 15 75% 2 10% 1 5% 2 10% 20
57 โรงเรียนบ้านโคก 21 15 75% 1 5% 3 15% 1 5% 20
58 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 28 14 56% 7 28% 3 12% 1 4% 25
59 โรงเรียนบ้านพงพรต 22 14 70% 2 10% 3 15% 1 5% 20
60 โรงเรียนบ้านยางเอือด 39 13 38.24% 9 26.47% 7 20.59% 5 14.71% 34
61 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 25 13 52% 5 20% 6 24% 1 4% 25
62 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 25 13 59.09% 5 22.73% 4 18.18% 0 0% 22
63 โรงเรียนบ้านพงสิม 24 13 61.9% 4 19.05% 4 19.05% 0 0% 21
64 โรงเรียนบ้านโกทา 20 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
65 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 27 13 56.52% 3 13.04% 7 30.43% 0 0% 23
66 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 20 13 65% 3 15% 4 20% 0 0% 20
67 โรงเรียนบ้านปะหละ 25 13 56.52% 2 8.7% 7 30.43% 1 4.35% 23
68 โรงเรียนบ้านไผ่ 33 12 42.86% 8 28.57% 6 21.43% 2 7.14% 28
69 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 45 12 50% 5 20.83% 6 25% 1 4.17% 24
70 โรงเรียนบ้านกอย 29 12 48% 4 16% 8 32% 1 4% 25
71 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 22 12 60% 4 20% 3 15% 1 5% 20
72 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 22 12 60% 2 10% 5 25% 1 5% 20
73 โรงเรียนบ้านจิก 23 12 63.16% 1 5.26% 5 26.32% 1 5.26% 19
74 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 31 11 35.48% 11 35.48% 6 19.35% 3 9.68% 31
75 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 22 11 52.38% 8 38.1% 2 9.52% 0 0% 21
76 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 20 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
77 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 24 11 50% 3 13.64% 6 27.27% 2 9.09% 22
78 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 21 11 55% 3 15% 2 10% 4 20% 20
79 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 14 11 78.57% 0 0% 2 14.29% 1 7.14% 14
80 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 29 10 35.71% 10 35.71% 8 28.57% 0 0% 28
81 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 37 10 45.45% 6 27.27% 2 9.09% 4 18.18% 22
82 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 17 10 58.82% 6 35.29% 1 5.88% 0 0% 17
83 โรงเรียนบ้านจังเอิน 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
84 โรงเรียนบ้านห้วย 23 10 50% 2 10% 5 25% 3 15% 20
85 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 17 10 66.67% 2 13.33% 3 20% 0 0% 15
86 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 36 9 32.14% 10 35.71% 7 25% 2 7.14% 28
87 โรงเรียนบ้านกุงขาม 19 9 47.37% 8 42.11% 2 10.53% 0 0% 19
88 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 21 9 42.86% 7 33.33% 4 19.05% 1 4.76% 21
89 โรงเรียนบ้านปะอาว 17 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
90 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 16 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
91 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 15 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
92 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 14 9 64.29% 1 7.14% 4 28.57% 0 0% 14
93 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 14 9 64.29% 1 7.14% 3 21.43% 1 7.14% 14
94 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 22 8 38.1% 6 28.57% 6 28.57% 1 4.76% 21
95 โรงเรียนบ้านสามขา 23 8 42.11% 4 21.05% 5 26.32% 2 10.53% 19
96 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 18 8 47.06% 3 17.65% 5 29.41% 1 5.88% 17
97 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 15 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
98 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 14 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
99 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 19 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
100 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 14 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
101 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
102 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 13 8 66.67% 1 8.33% 0 0% 3 25% 12
103 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 15 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
104 โรงเรียนบ้านดงแดง 21 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
105 โรงเรียนบ้านขะยุง 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
106 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 21 7 38.89% 3 16.67% 7 38.89% 1 5.56% 18
107 โรงเรียนบ้านปราสาท 18 7 46.67% 3 20% 4 26.67% 1 6.67% 15
108 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 18 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
109 โรงเรียนบ้านทุ่ม 15 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
110 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
111 โรงเรียนบ้านสะเดา 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
112 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 15 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
113 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
114 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
115 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
116 โรงเรียนบ้านเขวา 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
117 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 16 6 37.5% 6 37.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
118 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 16 6 40% 5 33.33% 3 20% 1 6.67% 15
119 โรงเรียนบ้านโก 20 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
120 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 13 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
121 โรงเรียนบ้านหนองกก 15 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
122 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 12 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
123 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 16 6 42.86% 3 21.43% 5 35.71% 0 0% 14
124 โรงเรียนบ้านครั่ง 18 6 40% 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 15
125 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 13 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
126 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 12 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
127 โรงเรียนบ้านมะยาง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
128 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 14 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
129 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 15 5 35.71% 5 35.71% 4 28.57% 0 0% 14
130 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 14 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 1 7.14% 14
131 โรงเรียนบ้านจาน 25 5 31.25% 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 16
132 โรงเรียนบ้านหนองแปน 16 5 31.25% 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 16
133 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
134 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
135 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 14 5 35.71% 2 14.29% 6 42.86% 1 7.14% 14
136 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 12 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
137 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
138 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
139 โรงเรียนบ้านมะฟัก 12 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
140 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 10 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
141 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
142 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 11 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 4 36.36% 11
143 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 13 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
145 โรงเรียนบ้านหนองผือ 14 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
146 โรงเรียนบ้านหอย 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
147 โรงเรียนบ้านหนองยาง 10 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
148 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
149 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 14 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
150 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
151 โรงเรียนบ้านหนองม้า 10 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
152 โรงเรียนบ้านหว้า 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
153 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 9 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
154 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
155 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
156 โรงเรียนบ้านสระภู 10 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
157 โรงเรียนบ้านอะลาง 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
158 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 12 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
159 โรงเรียนบ้านขวาว 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
160 โรงเรียนบ้านโนนลาน 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
161 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 11 3 30% 1 10% 3 30% 3 30% 10
162 โรงเรียนบ้านปลาขาว 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 8 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 2 25% 8
164 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
165 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 11 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10
166 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
167 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 9 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
168 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
169 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 8 2 25% 0 0% 5 62.5% 1 12.5% 8
171 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 6 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
174 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
175 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านหมากยาง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
179 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านกงพาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านเชือก 19 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 7
183 โรงเรียนบ้านกุง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
184 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 6 0 0% 0 0% 3 50% 3 50% 6
185 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
186 โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านโดด 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]